La manera d'edificar està evolucionant i, cada vegada més, la construcció tradicional està convivint amb la prefabricada. Les cases prefabricades com a model a seguir, fa brillar l’enorme potencial d’aquesta arquitectura en sèrie que, en la seva construcció, suposa menys materials, menys energia i menys residus.

Des de la rapidesa dels mètodes constructius treballats fins a la seva sostenibilitat, PRECONCRET ofereix cases prefabricades per a tots els pressupostos, gustos i maneres de viure. La nostra filosofia de disseny i construcció funcional està encaminada a l'assoliment d'objectius que considerem de primordial importància: control de costos, simultaneïtat, major confort, altes prestacions i durabilitat de les solucions tecnològiques adoptades.

L’experiència de PRECONCRET permet afrontar cada projecte de forma diferenciada, amb un caràcter arquitectònic acuradament personalitzat, amb una completa col·laboració amb el client i buscant les millors solucions a les seves necessitats.