La capacitat d'evolucionar i renovar-se ràpidament en el sector ramader, ha portat a PRECONCRET a considerar acuradament les seves expectatives per oferir un nou sistema integrat que respongui a totes les tipologies i solucions.

Els panells Sandvitx ofereixen superfícies perfectament llises a l'interior de la nau, que són fàcils de mantenir i netejar. Elaborats amb una capa aïllant de pas i dues capes de formigó suspeses, fan d'aquesta estructura la solució ideal per a totes les condicions ambientals, augmentant els resultats tècnics de la construcció tradicional.

La nostra filosofia de disseny i construcció funcional està encaminada a l'assoliment d'objectius que considerem de primordial importància: la contenció dels costos de construcció, l'acceleració dels temps de construcció i l'alta rendibilitat de la inversió. PRECONCRET disposa d’un ampli ventall de solucions per al sector ramader, dissenyant l’obra i adaptant-la a les necessitats de cada client.